Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Είναι ημερήσια εκπαιδευτικά events (6 – 8 ώρες) και πραγματεύονται κυρίως ζητήματα ρίσκου σε επίπεδο κλάδων της οικονομίας. Εξειδικευμένοι συνεργάτες με εμπειρία στη διαχείριση κινδύνων στον εκάστοτε κλάδο αλλά και καλεσμένοι από το εξωτερικό θα ανεβάσουν το επίπεδο της γνώσης των συμμετεχόντων συνδυάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό με τις πλέον επιτυχημένες πρακτικές στην αγορά.