Σεμινάρια Risk Management

Η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των κινδύνων εν μέρει κρίνεται από την εφαρμογή των νέων μεθόδων και εργαλείων αντιμετώπισης, που προϋποθέτουν όμως την αντίστοιχη εκπαίδευση και εξοικείωση. Η θεματολογία των σεμιναρίων του ICAP RTI ανανεώνεται συνεχώς ώστε να συμπεριλαμβάνει όλη τη σύγχρονη γνώση και τις διεθνείς πρακτικές που θα βοηθήσουν τα στελέχη διαχείρισης κινδύνων στη καθημερινότητά τους. Η διάρκειά τους είναι συνήθως 20 ώρες και διεξάγεται σε 3 – 5 μέρες.