Image
Image
Image

Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Εταιρικής Διακυβέρνησης, Κινδύνων & Συμμόρφωσης “Certified Governance, Risk, & Compliance Officer (C-GRC)”

Ο "Hellenic Association of Risk Managers" (www.harima.gr) μέλος της FERMA (Federation European of Risk Management Associations, www.ferma.eu) & της FECMA (Federation of European Credit Management Associations, www.fecma.eu), με την υποστήριξη του "Academics University of London Worldwide" και της GRANT THORNTON και σε συνεργασία με το ICAP CRIF Risk Training Institute, παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Certified Governance, Risk & Compliance Officer (C-GRC)" που οδηγεί στην αντίστοιχη πιστοποίηση μετά από εξετάσεις.

Η πιστοποίηση από τον "Hellenic Association of Risk Managers" παρέχεται μόνο στα μέλη του Συνδέσμου και έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τον τίτλο τους εφόσον είναι και ταμειακώς ενήμερα. Ο πρώτος χρόνος εγγραφής στον Σύνδεσμο είναι δωρεάν, με την προϋπόθεση της επιτυχημένης αποφοίτησης από το πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες δύνανται να αποκτήσουν τους παρακάτω επαγγελματικούς τίτλους μέσω επιτυχούς εξέτασης:

α) από το Association of Certified Public Accountants International (ACPAI):

 • Certified COSO ERM auditor
 • Certified Risk and Compliance Officer (C.R.C.O.)

 

β) από το International Compliance Association (ICA):

 • Certificate in Compliance,
 • Certificate in Anti Money Laundering,
 • Certificate in Financial Crime prevention,
 • Certificate in Managing Sanctions Risk.

Περιγραφή

Το “Certified Governance, Risk, & Compliance Officer (C-GRC)” είναι ένα επαγγελματικό “διαπιστευτήριο” που υποδεικνύει την επάρκεια ενός ατόμου στην αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων, την εφαρμογή μέτρων κανονιστικής συμμόρφωσης αλλά κυρίως τη διασφάλιση ότι οι πολιτικές μιας εταιρείας επιτυγχάνουν τους στόχους της. Καλύπτοντας τομείς όπως η δεοντολογία, η νομοθεσία συμμόρφωσης, η διαχείριση κινδύνων και η εταιρική διακυβέρνηση, αυτή η πιστοποίηση έχει μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγγυηθούν ότι συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να μετριάσουν τους κινδύνους και να διατηρήσουν μια ισχυρή εταιρική φήμη. Οι εισηγμένες αλλά και οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κανονισμούς και επηρεάζονται από χρηματοδοτικό πλαίσιο, εκτιμούν ιδιαίτερα τους επαγγελματίες με πιστοποίηση καθώς υποδηλώνει πλήρη κατανόηση και ικανότητα χειρισμού σύνθετων ζητημάτων διακυβέρνησης, κινδύνου και συμμόρφωσης.

Ποιοι πρέπει να το παρακολουθήσουν

 • Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Στελέχη Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Δικηγόροι / Νομικοί Σύμβουλοι
 • Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
 • Βοηθοί / Γραμματείς Διευθυνόντων Συμβούλων και GMs
 • Στελέχη στην Διαχείριση Κινδύνου
 • Επαγγελματίες Πληροφορικής που ασχολούνται με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση
 • Επαγγελματίες Στρατηγικής & Λήψης Αποφάσεων
 • Εσωτερικοί Ελεγκτές και στελέχη Assurance
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Εκείνοι στους οποίους έχουν δοθεί πρόσφατα ή φιλοδοξούν να τους δοθούν ευθύνες στους παραπάνω τομείς

Θεματικές ενότητες

 1. Outlook
 • Definitions of governance, risk and compliance
 • How can technology interfere – platforms
 • Board Committees (Audit, Remuneration Committees, Risk, Suitability committee), structure, necessary skills, duties
 • Best practice for the BoD structure
 • Corporate Governance codes of practice
 • Current obligations and trends

  Total 8 hours
 1. Corporate Governance
 • Corporate Governance: linking corporations and society
 • Governance and accountability
 • Corporate Governance Codes (Cadbury, Greenbury, Turnbul Code, Financial Reporting Council)                                                                   
 • Selection and succession planning
 • Oversight, compliance, and risk management
 • The Board's role in strategy development
 • Performance evaluation and executive compensation
 • Responding to external pressures
 • Creating a high-performance board
 • Three pillars of “lines of defense”: Compliance-Risk-Audit
 • The meaning of Internal Audit System
 • Board Members Responsibility
 • ESG framework and trends

  Total 18 hours
 1. Risk and Risk Management
 • Risk Management background history                                    
 • Risk management framework                                    
 • Key considerations when developing a risk management framework
 • Documenting a risk management framework
 • Risk management governance
 • The Role of Chief Risk Officer
 • Necessary Chief Risk Officer Skills
 • Culture and Strategic Integration
 • Risk Appetite necessity
 • Risk management information systems
 • Implementing a risk management framework
 • Overview of the risk management process
 • Risk Avoidance versus Risk Opportunity
 • Risk identification
 • Risk assessment
 • Risk Treatment options
 • Corporate Risk Maturity
 • Risk management
 • Monitoring, Communication and reporting
 • Reviewing
 • Enhancing a risk management framework
 • Traditional Risk Management versus Enterprise Risk Management
 • Selected Areas of Risk Management:
  • Third Party Risk Management
  • Operational Risk Management
  • Information Security Risk Management
  • Business Continuity / Disaster Risk Management
  • Reputation Risk Management
  • Credit Risk Management
  • Project Risk Management
  • Compliance/Regulations Risk Management
  • Novel Risks and Risk Velocity
 • ERMS / Risk Management Frameworks
  • COSO
  • ISO31000
  • COBIT
  • NIST
  • Tailored ERM Practices
         Total 32 hours
 1. Compliance
        4.1. Compliance culture and frameworks
 • The role of risk and compliance officer
 • Internal and External Stakeholders
 • Compliance Risk Management
 • Compliance and Conduct Risk
 • Fraud risk, antifraud management
 • Culture development
 • Think like a fraudster, prevent and detect
 • Using technology in risk management and compliance
 • Compliance frameworks (NIST, GDPR, PCI DSS, HIPAA, SOX, FedRAMP)
 • Anti-money laundering and financing terrorism (FATF), policy and culture
 • Selected Compliance Areas:
  • Whistleblowing
  • AML
  • Anti-Fraud
  • GDPR
  • Labor
  • Conflict of Interest
  • Competition and Anti-Trust
  • Intellectual Property
  • Bribery-Corruption
  • Sanction screening
  • 3rd party integrity due diligence
  • Contractual clauses (exit rights, audit rights, disclosures)
  • Investigations            
  • Compliance controls            
  • Collective action
  • MAR
        4.2. Compliance cycle and practice
 • Ethics and code of conduct
 • Standards, policies and procedures
 • Communication, education and training
 • Monitoring and auditing
 • Internal reporting systems
 • Discipline for non-compliance
 • Investigation and remediation measures

  Total 30 hours
 1. Internal Audit
 • Internal audit within the Enterprise Risk Management (ERM) system (COSO)
 • Evaluation of the Internal Control System (ICS)
 • Audit and Compliance
 • Reporting to the BoD

  Total 12 hours
 1. Best Practices and practical experience
 • Best practices on each thematic unit
 • Practical experience and case studies 

  Total 15 hours          

Τι θα μάθεις

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Certified Governance, Risk, and Compliance Officer (C-GRC)" έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό ή/και εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων του GRC σε έναν οργανισμό. Επίσης, σας δίνει τη δυνατότητα με σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις της εταιρείας σας, να μετριάσετε τον κίνδυνο και να έχετε μια σωστή δομή για την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων :
 Την κατανόηση του ρυθμιστικού πλαισίου
 • Τους λόγους για τους οποίους η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση είναι απαραίτητη για την κανονιστική συμμόρφωση αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων  
 • Την διαδικασία προσδιορισμού των περιοχών υψηλού κινδύνου και τον εντοπισμό των κενών συμμόρφωσης
 • Την εφαρμογή προσέγγισης βάσει κινδύνου
 • Τον ρόλο του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της ομάδας του
 • Την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης
 • Την κατανόηση για τον καθορισμό και την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και τον συσχετισμό της με την απόδοση, τον κίνδυνο και τη συμμόρφωση
 • Την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης
 • Την εφαρμογή ελεγκτικών μηχανισμών

Oφέλη για τις επιχειρήσεις

Σε ένα ολοένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, η εταιρική διακυβέρνηση, η διαχείριση κινδύνων και η κανονιστική συμμόρφωση είναι ίσως οι πιο σημαντικοί οργανωτικοί τομείς που απειλούνται με ποικίλους τρόπους οι εταιρίες. Τα εκπαιδευμένα και πιστοποιημένα στελέχη προσφέρουν σίγουρα περισσότερη αξία και ασφάλεια στην αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών αλλά και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Μπορούν να συνεισφέρουν περισσότερο στην :
 
 • Αποτελεσματικότερη υποστήριξη της ομάδας διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης
 • Υψηλότερη αξιοπιστία στην ανάλυση και διαχείριση των απαιτήσεων των ρυθμιστικών φορέων
 • Περισσότερη στρατηγική σκέψη και εστίαση στην απόδοση παρά απλή συμμόρφωση
 • Προετοιμασία του προσωπικού για αυξημένη ευθύνη
 • Συνεισφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς
Image

Powered by

Image
Image

Course Start Date
9 Οκτωβρίου 2024

Cost of Attendance

€3.500
 • 115 Hours
 • Live Online
 • Certification
 • Certified Governance, Risk & Compliance Officer
 • Subsidized by LAEK

Scientific Associate

Dimitris N.<br/>Koufopoulos, PhD
Dimitris N.
Koufopoulos, PhD
Director of University of London MBA Programmes,
Member of H.A.RI.MA.

Leading Instructor

Μάριος<br/>Μενεξιάδης
Μάριος
Μενεξιάδης
Group Internal Audit Director Aegean Air

Εισηγητές

Μαρία <br/> Θεοδουλίδου
Μαρία
Θεοδουλίδου
Οικονομική Διευθύντρια Προγραμματισμού, Ελέγχου & Εταιρικής Διακυβέρνησης
Όμιλος FOURLIS
Μάνος<br/> Κουφόπουλος
Μάνος
Κουφόπουλος
Head of Group Risk Management Unit Athens Exchange Group SA
Σοφοκλής<br/> Καραπιδάκης
Σοφοκλής
Καραπιδάκης
Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης
και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, MYTILINEOS
Γιώργος <br/>Χλωµούδης Bsc, Msc
Γιώργος
Χλωµούδης Bsc, Msc
Group DPO ICAP CRIF


Aristodimos <br/>Dimitriadis
Aristodimos
Dimitriadis
Compliance, Risk, Insurance-Human Rights, OTE Group
Αθηνά<br/> Μουστάκη
Αθηνά
Μουστάκη
Επικεφαλής του τμήματος ESGRC
Δημήτρης<br/> Βραχωρίτης
Δημήτρης
Βραχωρίτης
Senior Manager, ESGRC Services
Grant Thornton
Ελευθερία <br/>Σπυρίδωνος
Ελευθερία
Σπυρίδωνος
Director, ESGRC Services
Grant Thornton
Ηρακλής <br/> Τριανταφυλλίδης
Ηρακλής
Τριανταφυλλίδης
Associate ISS Auditor, Assurance Services, Grant Thornton
Τριαντάφυλλος Σαραφίδης
Τριαντάφυλλος ΣαραφίδηςSenior Manager, Head of Information Systems and Security Audit Team, Grant Thornton
Ξανθίππη <br/>Ζώταλη
Ξανθίππη
Ζώταλη
Manager, Legal Consultant ESGRC Services Grant Thornton