Τι είναι το Risk Training Institute της ICAP CRIF

Το Risk Training Institute της ICAP CRIF είναι ένα Business Unit με στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση των Risk Managers. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας εξειδικευμένος εκπαιδευτικός φορέας υποστηρίζει ενεργά το έργο των στελεχών διαχείρισης κινδύνων, όχι μόνο στον χρηματοπιστωτικό τομέα αλλά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Γιατί δημιουργήθηκε

Γιατί δημιουργήθηκε

Οι ανάγκες εκπαίδευσης στο Risk Management υπήρχαν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Με τη διαφορά όμως ότι, οι παγκόσμιες εξελίξεις σε ζητήματα διαχείρισης ρίσκου θέτουν αυστηρότερο πλαίσιο στην ετοιμότητα, την αναγνώριση αλλά και στην αποτελεσματική τους αντιμετώπιση ενώ εμφανίζονται και νέες προκλήσεις που συνδέονται άμεσα με την οικονομική αποτίμηση των επιχειρήσεων (ESG). Η άμεση γνώση για τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και η υιοθέτηση νέων πρακτικών στη διαχείριση κινδύνων γίνονται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια περισσότερο απαιτητική αγορά, όπως αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται.

Η άμεση γνώση για τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και η υιοθέτηση νέων πρακτικών στη διαχείριση κινδύνων γίνονται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια περισσότερο απαιτητική αγορά, όπως αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται.

Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

Η ομάδα μας αποτελείται από διοικητικά και εκπαιδευτικά στελέχη με εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνων. Αναφορικά με την εκπαίδευση στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, η ICAP είναι thought leader ως η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency - CRA) από την European Securities and Markets Authority – ESMA, από τον Ιούλιο του 2011. Επιπρόσθετα είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (Ιούλιος 2008) ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (External Credit Assessment Institution, ECAI) στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών της Βασιλείας ΙΙ και της Ε.Ε. Περισσότερα

Η ομάδα μας πλαισιώνεται από εξωτερικούς συνεργάτες, διακεκριμένους επαγγελματίες στο Risk Management, ακαδημαϊκούς και καθηγητές σε που έχουν επιλεγεί με γνώμονα την αριστεία και την εμπειρία τους τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Γιατί να επιλέξετε το Risk Training Institute της ICAP CRIF

Γιατί να επιλέξετε το Risk Training Institute της ICAP CRIF

Οι παγκόσμιες εξελίξεις στη διαχείριση κινδύνων απαιτούν συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση. Η ομάδα μας είναι αφοσιωμένη και δομημένη ώστε να προσφέρει state of the art εκπαιδευτικές εμπειρίες στους Risk Officersκαι την πολύπλευρη δραστηριότητά τους. Οι εισηγητές μας διαθέτουν πολυετή εκπαιδευτική αλλά και επαγγελματική εμπειρία σε όλες τις διαφοροποιημένες πτυχές της διαχείρισης κινδύνων (Credit, Finance, Market, Commercial, Strategic, Legal, Insurance, Operations, Procurement, Facility, Logistics, Compliance, Governance, Cyber & Data). Διατηρούμε στενή σχέση με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων και διαχειριζόμαστε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονεί. Μας εμπιστεύονται εκατοντάδες επιχειρήσεις για την επιμόρφωση των στελεχών τους στο Risk Management συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων αναμαρτήτως κλάδου και μεγέθους.